Hakkımızda

Hakkımızda

KONYA'NIN ÜRETEN KALBİ OLACAK

Konya – Afyonkarahisar kara yolunun üzerinde, Konya merkeze 90 Km uzaklıkta olan Ilgın Organize Sanayi Sitesi 20.12.2019 tarihinde 349 sicil numarası ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kararına istinaden kurulmuştur.


Konya Hava Alanına 95 Km Demir Yolu üzerinde bulanan Ilgın OSB Türkiye’nin ortasında, batıdan doğuya doğru uzanan D300 kara yolu; İzmir’in Çeşme ilçesinden başlayıp, Van’ın Saray ilçesine bağlı Kapıköy Sınır kapısında son bulan 1914 Km.lik bir güzergâhın üzerindedir.

Ankara, Konya, Afyonkarahisar ve Antalya gibi büyük ticaret merkezlerine yakınlığı sebebiyle cazip bir konumdadır.

 

Görevlerimiz

Sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlayarak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesini organize etmek.

Teşkilat Yapısı

Bölgemiz 15 Nisan 2000 tarihinde çıkan 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununa göre 20.12.2019 tarihinde Tüzel Kişilik kazanmış olup, Tüzel Kişiliğimiz 349 Sicil Numarasıyla tescil edilmiştir.

-Müteşebbis Heyet

- Yönetim Kurulu

- Denetim Kurulu

- Bölge Müdürlüğü

- Kurucu Ortaklar

Kurucu Ortaklar, Katılma Payı Esasları ve Müteşebbis Heyette temsil edilecekleri üye sayıları;

Kurucu Ortaklar

Katılma Payı Oranı

Üye Sayısı

YİKOB

%13,33

2

Konya Büyükşehir Belediyesi

%20

3

Ilgın Belediyesi

%60

9

Ilgın Ticaret ve Sanayi Odası

%6,67

1

Toplam

%100

15 Kişidir